आचार्य कुशग्रनंदी जी महाराज व आर्यिका सुविश्वासमति माता जी वात्सल्य मिलन

जिनागम | धर्मसार